Peter Sijben
St. Theuniskapelweg 18,
6006 PA Weert
Mobile: 06-22903986
email: tps.weert@planet.nl
Ingeschreven als registertaxateur wonen/mkb onder het nummer RMT06.20.605.5.1311 bij de Stichting Vastgoed Cert te Rotterdam
Verder ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord- en Midden Limburg onder nummer 13019035.