WOZ-taxaties

 

Met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van Woz-taxaties en omdat wij gecertificeerd zijn op dit werkgebied hebben wij al heel wat gemeentes in Zuid-Oost Nederland werk uit handen genomen. Vooral gemeenten die het gehele WOZ-traject in eigen handen hebben komen regelmatig vakkundige mankracht tekort. Bijvoorbeeld bij piekbelastingen, achterstanden of het tijdelijk wegvallen van personeel. Wij verlenen niet alleen ondersteunende diensten maar detacheren ook medewerkers op aanvraag voor de lange of korte termijn.

Onze dienstverlening omvat onder meer:

---inventarisatie van objectgegevens,

---het uitvoeren van de marktanalyse,

---de afhandeling van bezwaar en beroepschriften als mede het vertegenwoordigen van de gemeente voor de rechtbank,

---taxaties van woningen, courante en incourante niet-woningen en agrarische objecten,

---uitvoering van controles na modelmatige waardering.

 

Door de kleinschaligheid van ons bureau en de geringe overheadkosten kan TPS een aantrekkelijk tarief bieden zowel op uurbasis als op stuksbasis.

Andere voordelen zijn de korte communicatielijnen en de directe betrokkenheid van onze medewerkers.

Door onze nauwe samenwerking met de ambtenaren heeft de gemeente direct zicht op de voortgang en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Voor particulieren zijn wij in staat om naar aanleiding van de vastgestelde WOZ-waarde een contrataxatie uit te voeren en tevens het verzorgen van een bezwaar en beroepsschrift.