Het Energielabel oftewel Energieprestatiecertificaat.

 

Woningeigenaren zijn met ingang van 1 januari 2008 verplicht om bij verkoop of verhuur van de woning een Energieprestatiecertificaat oftewel een energielabel te laten opstellen. Het is niet mogelijk om een huis te verkopen of te verhuren zonder dit certificaat. Voor woningen jonger dan 10 jaar waarvan een EPC berekening kan worden overlegd geldt een vrijstelling.


De koper van een woning kan thans niet zien of een huis veel of weinig energie verbruikt. Door de invoering van dit energielabel krijgt de koper dit inzicht wel. Het energielabel geeft namelijk informatie over de energetische kwaliteit van een woning. Het laat zien hoe energiezuinig een woning is. Men kan dit label vergelijken met het label dat ook bij huishoudelijke apparaten en auto`s gebruikt wordt en bestaat ook uit zeven gekleurde pijlen met de klassen A tot en met G. Het certificaat is 10 jaar geldig.

 

Hebt u een Energieprestatiecertificaat nodig in verband met verkoop of verhuur van uw woning dan kunnen wij dit voor u verzorgen.

Tevens kan naast dit verplichte label een Energieprestatieadvies gegeven worden waarin de mogelijkheden aangegeven worden om in de woning energie te besparen, welke kosten hiermee gemoeid zijn en wat de terugverdientijd is. Dit Energieprestatieadvies is in tegenstelling tot het Energieprestatiecertificaat niet verplicht.