Planschade

 

Planschade is de schade die ontstaat na een voor u nadelige wijziging van de planologische situatie. Wilt u uw geleden planschade op de overheid verhalen dan dient u een taxateur in de arm te nemen. Deze vergelijkt de waarde van uw onroerende zaak in de oude planologische situatie met de waarde van uw onroerende zaak in de nieuwe planologische situatie. Aan de hand van criteria uit de jurisprudentie legt hij aan de planschadecommissie voor welke waardedaling er heeft plaatsgevonden.

 

Enkele praktijkvoorbeelden waarbij sprake kan zijn van planschade:

---tegenover de woning was planologisch groen maar door een wijziging van

het bestemmingsplan wordt er een flatgebouw neergezet;

---op een in eigendom zijnde perceel mocht eerst gebouwd worden, onder

het nieuwe bestemmingsplan niet meer;

---toegenomen geluidsoverlast door de aanleg of verbreding van een weg.

 

Let op: planschade kan ook gelden voor huurders van een woning of bedrijfspand.

Gemeentes mogen maximaal een bepaald bedrag per planschadeaanvraag aan behandelingskosten in rekening brengen ( In 2007 was dit 300,00 ). Dit bedrag kan de gemeenteraad met maximaal 2/3 verhogen. Bij het toekennen van de planschade of een gedeelte hiervan wordt dit bedrag terugbetaald. Zinvol is om eerst met de taxateur te overleggen of het indienen van een planschadeclaim kans van slagen heeft.

Een verzoek om planschade kan pas worden ingediend nadat de planologische wijziging onherroepelijk is vastgesteld. Het verzoek moet dan binnen vijf jaar na deze datum ingediend worden anders is de schadeclaim verjaard. In juli 2008 wordt een eigen risicodrempel ingevoerd van 2 %.

 

Gaat u mogelijk Planschade lijden of hebt u mogelijk planschade geleden aarzel niet om contact met ons op te nemen. Door onze ervaring zijn wij in staat uw belangen uitstekend te behartigen.