Het werkgebied van Taxatiebureau Peter Sijben te Weert (T.P.S. Weert)

De meeste hypotheekverstrekkers accepteren een taxatierapport als de afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur niet meer bedraagt dan 30 kilometer.
Voor ons bedrijf is dat het gebied aangegeven op het kaartje.
Voor taxaties met een ander doel dan financiering werken wij in principe door het hele land.


werkgebied